Ц

Към съдържанието

Проверете дали знаете всичко за витамин С

Терминът витамин С е неотделим от името на проф. Алберт Сент-Дьорди, който получи Нобелова награда за откритието си. Благодарение на лекциите и трудовете на този учен е широко известно, че този витамин е от съществено значение.
Назад към съдържанието